Opereta v 2 dejstvách v slovenskom jazyku

Čardášová princezná bola najlepším a najznámejším dielom rakúsko-uhorského skladateľa. Za svoj úspech vďačí nesmrteľná opereta nielen úchvatnej hudbe, ale aj vtipnému libretu. Mladé viedenské knieža Edwin sa zamiluje do hviezdy budapeštianskeho kabaretu. Sylva, ale odchádza na turné do spojených štátov a Edwin dostane povolávací rozkaz. Aby Edwin o lásku neprišiel, rozhodne sa ju požiadať o ruku. V tomto momente začínajú peripetie a náhle zvraty v ľudských osudoch, typické pre kálmánovské dielka.

Hudobné naštudovanie: Ján Procházka
Dirigent: Ján Procházka
Réžia: Imre Halasi
Dĺžka predstavenia: 165 minút
Vstupné: 5€
Viac informácií o podujatí nájdete na webe.