Festivalový program pokračuje aj v mesiaci november v  budovách Bethelovho domu a Prétoria, kde ponúka tematizované prednášky, premietanie filmov, workshopy, komentované prehliadky a tvorivé dielne. 

Hudobný workshop HRÁME SPOLU s prvkami muzikoterapie pod vedením špeciálneho pedagóga a muzikoterapeuta Miroslava Randušku.

Prihlasovanie na workshop: edukacne@ssgbb.sk.

Vstup na workshop je voľný.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.