Festivalový program pokračuje aj v mesiaci november v  budovách Bethelovho domu a Prétoria, kde ponúka tematizované prednášky, premietanie filmov, workshopy, komentované prehliadky a tvorivé dielne. 

Premietanie filmov z Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu s úvodom romistu a etnológa prof. Reného Lužicu.

Vstup na podujatie je voľný.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.