Festivalový program pokračuje aj v mesiaci november v  budovách Bethelovho domu a Prétoria, kde ponúka tematizované prednášky, premietanie filmov, workshopy, komentované prehliadky a tvorivé dielne. 

Prednáška Zuzany Mojžišovej k výstave Keres Kultúra! Robíme Kultúru!, o fenoméne príbehu Carmen a jeho adaptáciách od polovice 19.storočia – Čierna žena Biely muž (premeny príbehov o Carmen).

Vstup na prednášku je voľný.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.