Festivalový program pokračuje aj v mesiaci november v  budovách Bethelovho domu a Prétoria, kde ponúka tematizované prednášky, premietanie filmov, workshopy, komentované prehliadky a tvorivé dielne. 

Prednáška Stopy v snehu o umelcovi Michalovi Kernovi a jeho tvorbe v krajine (land art) s Danielou Čarnou, kurátorkou súčasného umenia.

Vstup na prednášku je voľný.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.