Festivalový program pokračuje aj v mesiaci november v  budovách Bethelovho domu a Prétoria, kde ponúka tematizované prednášky, premietanie filmov, workshopy, komentované prehliadky a tvorivé dielne. 

Prednáška s ekológmi Michalom Wiezikom a Karolom Kaliským o tajomstvách prírody a potrebe jej ochrany. Rozprávanie je spojené s premietaním filmu Nesmrteľný les.

Vstup na podujatie je voľný.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.