Regionálna prehliadka divadla mladých z okresov Banská Bystrica a Brezno.

Počas prehliadky sa uskutočňujú divadelné súťažné divadelné predstavenia a predstavenia hostí, metodické stretnutia s divadelníkmi a hodnotiace semináre s odbornou porotou.

Porota bude pracovať v zložení:

  • Radoslav Zemančík,
  • Mariana Kovačechová
  • Ema Kristofová