SOS je kultúrno-osvetová inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Organizuje súťaže, koncerty, workshopy a prednášky v oblasti neprofesionálneho divadla, hudby, tradičnej kultúry, umeleckého slova, vizuálneho umenia, či prevencie.

Vo štvrtok 10. júna budete môcť zažiť rozprávku o hľadaní strachu a nájdení lásky v podaní POTULNÉHO DIVIDLA J+T z Medzibrodu. Na motívy rozprávky Pavla Dobšinského napísali Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec.

Vstupné: 3 € / predpredaj v Kaviarni BOTHÁR, Dolná 35, Banská Bystrica