Predstavenie Rumcajs.

Aj toto leto sa na banskobystrické sídliská vracajú rozprávkové večerníčky v podaní viacerých divadiel. Na sídliskách Podlavice, Radvaň, Sásová a Fončorda odohrajú detské divadelné predstavenia súbory pôsobiace na území Banskej Bystrice – Harry Teater, Divadlo Clipperton, Divadielko z klobúka a Divadlo z domčeka.