Obľúbené sídliskové večerníčky pokračujú aj tento rok. Štvrté predstavenie sa uskutoční už 25. augusta o 17.00 h na Fončorde.

Divadlo hudby Košice: O hlúpej žene