Baletné spracovanie nesmrteľného príbehu o veronských milencoch v troch dejstvách.

Hudobné naštudovanie: Ján Procházka
Dirigent: Ján Procházka
Choreografia a réžia: Robert Balogh
Kostýmy: Roman Šolc
Scéna: Eduard Přikryl
Asistent choreografií: Ivica Danihelová, Dana Krajevskaja

Baletné libreto upravil: Robert Balogh podľa Williama Shakespeara

Obsadenie

Júlia:   VERONIKA SZABOVÁ
Romeo:  LUKÁŠ CENEK
Merkucio:  TOMÁŠ LACI
Benvolio:  JÁN KOČÍK
Tybalt:  ANDREJ ANDREJKOVIČ
Kapuletová:  IVICA DANIHELOVÁ
Kapulet:  MARIÁN HADRABA
Paris:  MAREK ŠTELLÁR
Monteková:  MICHAELA ALMÁŠIOVÁ
Montek:  IVAN BELIČKA
Júliina pestúnka:  OĽGA HROMADOVÁ
Páter Lorenzo:  DUŠAN KUBÍNY
Vojvoda:  SLAVOMÍR MACÁK
Júliine priateľky:  ZUZANA ANDELOVÁ, NINA ILIEVOVA, BARBORA GAŇOVÁ

Spoluúčinkuje: Zbor baletu Štátnej opery, Orchester Štátnej opery, šermiarska skupina pod vedením Ivana Beličku.

Vstupenky v cene od 8 € je možné zakúpiť si v pokladni Štátnej opery alebo prostredníctvom portálu navstevnik.sk.