NAJMILŠÍ KONCERT ROKA, ktorý realizuje organizácia Úsmev ako dar, je verejná prezentácia umeleckých talentov detí z Centier pre deti a rodinu (bývalé detské domovy) a náhradných rodín. Jeho cieľom je okrem hľadania detských talentov, aj podporiť a pomôcť deťom a mladým s neľahkým osudom v sebarealizácií či prinavrátiť im zdravé sebavedomie, aby v budúcnosti mohli dosahovať vytúžené sny a ciele.

Ide už o 32. ročník, kedy im chceme aj takýmto spôsobom dať najavo, že aj oni si zaslúžia našu pozornosť. Nie je to teda skutočne najmilší koncert?

Regionálne vystúpenie pre Banskobystrický kraj sa uskutoční vo štvrtok 5. mája o 16. hodine v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Počas koncertu sa predstavia deti z celého kraja a ukážu svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji či hrania rôznych divadelných scénok.