Koncert historickej hudby Scherzi Amorosi v podaní súboru Ensemble Thesaurus Musicum oživuje jedinečné diela talianskych skladateľov z Inventára Evanjelického kostola v Bratislave z roku 1652.

Skladby reprezentujú exkluzívnu virtuóznu vokálno-inštrumentálnu a inštrumentálnu hudbu talianskych katolíckych skladateľov v evanjelickom prostredí na našom území v 17. storočí v urbánnom prostredí. Ťažiskovým skladateľom koncertu je Claudio Monteverdi. Ďalšími skladateľmi sú: Marco Uccellini, Carlo Farina, Giovanni Battista Buonamente. Dramaturgiu koncertu zostavil: Michal Hottmar.

Vstupné: 5,-/3,- €

Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum, Nám. SNP 1, Banská Bystrica

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.