Už 366. pokračovanie jarmoku jarmokov. Tak ako už celé stáročia, aj tentokrát sa termín jarmoku prispôsobuje dátumu cirkevného sviatku narodenia Panny Márie. Už dlhé roky sa koná počas víkendu predchádzajúcemu tomu sviatku.

366. Radvanský jarmok
26. Trh ľudových remesiel

Jarmok sa uskutoční v termíne 6. až 8. septembra 2024, prvé stánky a zábavné atrakcie sa už tradične otvoria v predvečer jarmoku, vo štvrtok 5. septembra.

Viac informácií o programe nájdete včas aj na týchto stránkach.

Informácie pre predajcov a remeselníkov nájdete tu…