Predstavenie od klasickej až po súčasnú pantomímu.
Vstupné: 3/5 €

Od klasickej pantomímy k butó, od fyzickej komédie až po súčasné mimické divadlo. Jeho pantomíma je moderná, čistá a aktuálna. A aj keď sa nechává ovplyvňovať inými štýlmi, nakoniec sa vždy vydáva vlastnou cestou. Radim Vizváry vám predstaví klasické aj súčasné, poetické aj komické diela. Smiať sa a aj plakať potom môžete bez jediného Radimovho slova – k jeho umeniu totiž nie sú potrebné. Vyjadrenie je čisto telesné, ktoré spája pohybovú virtuozitu s herectvom. Skrátka uvidíte, čo dnes znamená pantomíma.
Koncept, réžia, hrá: Radim Vizváry
Výprava: Hugo Čačko
Light design: Karlos Šimek, Hugo Hejzlar
Produkce, PR, Booking: Ilona Hájková

Viac informácií nájdete v udalosti na Facebooku.