Scénické čítanie / performancia / živá diskusia.
Inscenované čítanie svetovej literatúry z cyklu Živá ženská knižnica.
Diskusia s pozvanou hostkou o témach nastolených v románe.
Vstupné: 3 €
S finančnou podporou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.