Svätý Krištof je ochrancom pútnikov, cestujúcich a pocestných, a teda aj vodičov áut, motorkárov, cyklistov.

Pri príležitosti sviatku sv. Krištofa budete mať možnosť dať si posvätiť svoje autá, motorky či bicykle. Posviacka motorových vozidiel a dopravných prostriedkov sa uskutoční v nedeľu 1. augusta o 15.00 h na parkovisku pred Kolibou u sv. Krištofa (E77, hlavný ťah Banská Bystrica – Donovaly). Tento rok bude posviacku vykonávať správca farnosti Uľanka – Mgr. Pavol Lojan. Organizátorom 18. ročníka posviacky dopravných prostriedkov je Farský úrad Uľanka.