Počas celého stredoveku boli erby predo­všetkým súčasťou rytierskej výzbroje. Neskôr ich začali používať aj mestá a cechy. V Matejovom dome pohľadáme rôzne erby a napokon si deti vyrobia svoj vlastný.

Vstupy o 11.00 a 14.00 h.