Po minuloročnej vynútenej prestávke nebudú čítania kvalitnej európskej prózy chýbať ani v Banskej Bystrici. ~ Aktuálna bystrická edícia sa bude niesť v znamení rieky a protiprúdu. Jednotlivé lokácie čítaní sa preto sústredia do exteriérov v okolí Hrona. Ukážky z kníh zaznejú v podaní študentov a študentiek 3. ročníka herectva na FDU Akadémie umení.

Program: (všetky čítania sa počas tohto ročníka konajú len raz)

17:30 Železničná stanica Banská Bystrica – Mesto (ul. Pod Urpínom) Alena Sabuchová: Šeptuchy číta: Alžbeta Kráľová

18:00 Vodomerná stanica (blízko Hot Rod Café) Olga Grjasnowa: Právna nejasnosť jedného manželstva, prel. Paulína Čuhová číta: Táňa Tinková

18:30 Ihrisko Hexagon (Park pod Pamätníkom SNP) Edgar Keret: Porucha na kraji galaxii, prel. Silvia Singer, Michal Vlk číta: Norbert Čabala

19:00 Mramorový podstavec V. I. Lenina (Trieda SNP) Daniel Speck: Bella Germania, prel. Paulína Čuhová číta: Oliver Ruttkay

19:30 Schody na hrádzi Hrona (pri Smrečine) Stanisław Lem: Solaris, prel. Samuel Marec číta: Michal Babčo

20:30 Artforum Banská Bystrica Afterparty: DJs Neusohl #4

Vstup na podujatie je voľný. Podujatie sa uskutoční za aktuálnych protipandemických opatrení.