Danube MonARCHI a Múzeum Slovenského národného povstania Vás pozývajú na sláčikový koncert.

Koncert sa uskutoční v Skanzene ťažkej bojovej techniky pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

Vstupné na koncert je dobrovoľné.
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v kinosále Múzea SNP.