Pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule organárskej rodine Podkonických, ktorých organárska dielňa sídlila na Hornej Striebornej ulici, uskutoční sa aj koncert súboru pre barokovú hudbu Solamente Naturali.

Priamo na mieste, kde vznikali tie najvzácnejšie organy z dielne Michala a Martina Podkonických v 18. storočí. Musica Globus je názov programu, ktorý bude zostavený z diel barokovej hudby z celého sveta. Bude to hudba, ktorá znela v 18. storočí po celej zemeguli práve v čase, keď sa výrobe organov venovali majstri Podkonickí.