Diskusia s odborníkmi na tému asistovanej reprodukcie

Hosť: MUDr. Peter Krajkovič, Centrum reprodukčnej medicíny
Moderuje: MUDr. Katarína Belicová
Vstupné: 2 €

Doktorka Katarína Belicová sa bude v role moderátorky rozprávať s odborníkom MUDr. Petrom Krajkovičom o téme, ktorú ľudstvu v druhej polovici 20. storočia priniesol najmä rozvoj technológií a ich využitie v medicíne. Liečba IVF alebo darovanie vajíčok a spermií, náhradné materstvo, výhody a riziká liečby neplodnosti – tieto všetky témy majú svoje etické i právne aspekty. Príďte popočúvať a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

Témy: SEXmisia-alebo naozaj vymierame? Náhradné materstvo a darcovský program. Etika a právo v asistovanej reprodukcii. Priebeh, výhody a riziká liečby neplodnosti.

Viac informácií nájdete v udalosti na Facebooku.