V utorok 19. októbra sa v Matejovom dome opäť otvorí depozitár a ponúkne pohľad do histórie výnimočného laténskeho kruhového šperku. Na čo slúžil? Ako vyzeral? Na tieto aj ďalšie otázky zodpovie na obľúbenom podujatí Čo sa skrýva v depozitári archeologička Stredoslovenského múzea Marta Ďuricová: „Kruhové ozdoby v mladšej dobe železnej nám umožňujú sledovať odlišnosti medzi viac či menej vzdialenými oblasťami, ktoré boli osídlené rôznymi skupinami keltského obyvateľstva. V zbierkovom fonde Stredoslovenského múzea máme zastúpené niektoré typy týchto ozdôb. Na príklade týchto predmetov si ukážeme, aké typy ozdôb sa v danom období nosili v našom regióne a aké sú špecifiká ich vývoja a výskytu.“ Podujatie Čo sa skrýva v depozitári sa začína o 17:00 h.