Beseda so slovenským spisovateľom, autorom kníh Mesto tieňov, Nevinní zmätkári, Plamene hriechu, Pod horúcim pieskom, Zradná vášeň vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča.

Odporúčame rezerváciu na tel. čísle 048 / 415 37 84. Zmena programu vyhradená.