Viuseppe Verdi – opera

Hudobné naštudovanie: Lorenzo Tazzieri
Dirigent: Lorenzo Tazzieri
Dirigent: Ján Procházka
Réžia: Dana Dinková
Kostýmy: Adriena Adamíková
Scéna: Jaroslav Valek
Zbormajsterka: Iveta Popovičová