Komunitná sobota si dáva za úlohu vytvoriť most medzi majoritou a rómskou komunitou v meste pod Urpínom, aby sme sa vzájomne poznali a rozumeli si zas o trochu viac. Preto bude na Hornej Striebornej v Banskej Bystrici priestor pre predajcov z majority aj rómskych komunít, kultúrnu prezentáciu, či prezentáciu práce ozetiek alebo sociálnych podnikov.

Okrem remeselníkov a remeselníčok vás čaká od 14:00 aj hudba a tanečné vystúpenia Kalai Kiss Band tanečná skupina ROMA SAM, o 15:00 a 16:30 čítačky rómskych rozprávok, o 16:00 a 17:00 workshop rómskeho tanca a predstavenie komunít v meste.

Podujatie je organizované Centrom komunitného organizovania v spolupráci s občianskou platformou Nie v našom meste a s finančnou podporou od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.