Klasická rozprávka v tradično-netradičnom spracovaní.
Dĺžka predstavenia: 50 min.
Vstupné: 3,50 €, predpredaj: 3 €
Pre deti od 3 rokov.
S finančnou podporou MK SR.