Divadelné predstavenie s kvalitným dámskym hereckým obsadením.

Hrdinky inscenácie Pamela, Kristína a Žofia sa stretávajú na narodeninovej oslave Mariky, jednej z nich. Aby sa nielen zabávali a rekapitulovali svoj doterajší život, ale aby sa povzniesli nad problémy, ktoré im prináša všedná každodennosť, strata práce, chlapi, ich deti, zdravotný stav a starnutie. Lebo ten údel postretol každú z nich a navzájom ich spája. Hrdinky sa majú rady, ale si aj jedna druhú s chuťou doberajú. Vedia si zo seba vystreliť. Samu seba však žiadna neberie príliš vážne. Vzdorujú svojmu osudu humorom a sebairóniou. Nič im nie je sväté. Predovšetkým nie ich vek, vzhľad a váha. Bavia sa a spievajú o neľahkom údele súčasnej ženy.

Inscenácii dominujú skvelé herečky, variácie na chúlostivú tému ženského dozrievania a účtovanie s ňou, a ľahko zapamätateľné piesne a ich vtipné texty.

Predstavenie je akousi „babskou jazdou“ plnou humoru, ktorý je asi tým najlepším a najúčinnejším liekom na starosti dneška. Klimaktérium je nielen divadelným fenoménom, ktorý má za sebou už vyše 2200 repríz, ale je predovšetkým očistným kúpeľom a posilňujúcim energetickým nápojom.

Hrajú: Zuzana Kocúriková / Zuzana Tlučková, Gizka Oňová, Katarína Brychtová / Daniela Kuffelová, Zuzana Vačková / Jeannete Švoňavská, Jana Valocká

Dĺžka predstavenia: 2 hod. 40 min. (vrátane prestávky)

Vstupenky si môžete zakúpiť cez predajnú sieť Ticketportal v sume 17€.