Hudobné naštudovanie: Marian Vach
Dirigent: Marian Vach
Réžia: Roman Polák
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Peter Čanecký
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková