Historická jánošíkovská téma inšpirovala a dodnes inšpiruje tvorcov v mnohých oblastiach umenia. Cikker bol prvým, kto sa ju podujal spracovať do opernej podoby. Trojdejstvová opera Juro Jánošík na libreto Štefana Hozu mala premiéru na doskách SND v roku 1954.

Štátna opera sa po 32 rokoch vrátila k uvedeniu tohto diela, ktoré tvorí jeden z pilierov slovenskej hudby. Pred inscenátormi sa objavila nová výzva, ako pripraviť operu, ktorá v porevolučnej histórii na Slovensku nezaznela, a ponúknuť ju súčasným divákom.

Námet nevychádza z konkrétnej literárnej predlohy, ale zo zdroja ľudovej slovesnosti a ľudovej poetiky. Libreto preto nekopíruje dôsledne reálie historických prameňov, ale je obrazom toho, ako sa príbeh o Jánošíkovi tradoval hlboko do 20. storočia.

Cikkerov Juro Jánošík nie je historickým stereotypom – je to dielo, ktoré sa aktuálne prihovára súčasnosti. Inscenáciu v Štátnej opere pripravili uznávaný režisér Roman Polák a šéfdirigent Štátnej opery Marián Vach.

Viac informácií, ale aj možnosť zakúpenia, alebo rezervácie vstupeniek nájdete v tomto odkaze.