Jana Bezek trio je novou hudobnou ideou, ktorú po takmer dvoch rokoch prestávky vytvorila klaviristka v spolupráci s talianskym kontrabasistom Eneom Barim a slovenským bubeníkom Jozefom Krupom. Ich repertoár je inšpirovaný autorskými modálnymi kompozíciami, hľadaním nových prístupov v súhre a objavovaním spontánnej energie v hudbe, ktorú spoločne tvoria.

Všetky nové kompozície a improvizácie, ktoré sólovo, či s triom pripravuje na nový album Spiralization, vychádzajú predovšetkým zo slovanskej melodiky a rytmiky, majú tiež prvky jazzovej harmónie, prvky klasickej hudby v rámci usporiadania formy či motívov.Jana Bezek sa rozhodla ísť tentoraz cestou, ktorá je jej vlastná a v ktorej neustále dozrieva, cestou slobodného hudobného jazyka s prvkami modality, autenticity a originality, s rešpektom voči klasickej tvorbe a s objavovaním nových spôsobov improvizácie.

Vstupné na koncert je 4 €.