Môže si človek dovoliť všetko? Je pánom života a smrti? Sme Bohu rovní? Pravda či lož? Boj dobra so zlom – pre dospelých.

Pôvodná autorská hra o postoji k smrti a hodnote života počas krízy medziľudských vzťahov a demokratických hodnôt v spoločnosti. Hrozby, ktoré priniesla pandémia a následne hrôzy vojny, si vyspelý svet pripúšťal len v hororoch či v krajinách tretieho sveta, žil takpovediac bohorovne. Unikátna doba ukázala, že téma bohorovnosti (v jej dvojakom alebo až mnohorakom ponímaní) je výsostne aktuálna.

Hra na rôznych príkladoch mapuje a dramatizuje situácie a motívy ľudskej bohorovnosti. BOHOROVNÍ ako nedotknuteľní vládcovia života a smrti a naopak, BOHOROVNÍ ako solidárni so všetkými ľuďmi bez rozdielu, teda Bohu podobní.

Temné príbehy, podmanivá hudba a piesne, expresívny tanec & čierny humor v štýlovej spoločnosti.