Intímna životná skúsenosť choreografa s blízkym priateľom, človekom viacerých tvárí pretavená do fyzicky náročného a atraktívneho tanečného prejavu.

Každého z nás prenasleduje nejaký prízrak. Niektoré prízraky nás samé navštevujú v noci, iné zas márne hľadáme celý život. Ich neviditeľná prítomnosť nás vedie k reálnej vízii a k úprimnému hľadaniu našej túžby. Podnecuje to najlepšie v nás, uchvacuje, ale aj zvádza a deštruuje.

Ghost/ Prízrak je prvou premiérou uvedenou k oslavám 20. výročia divadla. Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Vstupné 8/4 €.