Galéria maľovaný rovník  je celosvetový projekt, ktorého snahou je spájať ľudí všetkých národov a vytvoriť pomyselnú reťaz ľudských rúk formou namaľovania malých obrázkov.

Jeden obrázok o rozmere 20 x 20 cm, symbolizuje jeden kilometer… Cieľom projektu je nazbierať 40 075 obrázkov od vybraných osobnosti z celého sveta.

Galéria /PEG/ sa stane veľkou kultúrnou atrakciou cestovného ruchu a bude jediná svojho druhu na svete. Môže byť postavená na Slovensku, alebo v ktorejkoľvek inej krajine, podľa toho kto na jej vybudovanie vytvorí podmienky. Môže byť postavená pri OSN alebo Európskom parlamente.