Celotýždňový multižánrový festival mestského typu so šiestimi scénami, sympóziami a v tomto ročníku so šiestimi umeleckými žánrami – hudba, výtvarné umenie, divadlo, tanec, literatúra, dizajn.

Festival kombinuje otvorené scény s voľným vstupom s predávanými vystúpeniami , koncertami a zónami formou jednodňových a celofestivalových lístkov. Týždeň od 17. do 23. júna 2019 mesto pod Urpínom ožíva strhujúcou koncentráciou umeleckých druhov a žánrov, za výdatnej podpory bohatého sprievodného programu – hier, workshopov, športu, inšpirácie, motivačných aj poznávacích aktivít, stále populárnejších letných párty a umeleckých zážitkov.

Program – Piatok, 21. jún

Námestie SNP – začiatok programu od 15:30
Folklórny korienok
19:00 – FS Partizán
20:00 – Otvorené pódium

Europa SC  
10:00 – Minitalent  – ukáž čo vieš!

Zmena programu vyhradená.