Premietanie Filmového klubu Banská Bystrica v Múzeu SNP.

Premieta sa v rámci prehliadky slovenských filmov November fest 2019. Premietanie bude aj za účasti delegácie.

Premiéra – Filmová pocta výnimočnému umelcovi a kľúčovej osobnosti slovenského folklóru, ktorý zanechal po sebe ohromné dielo a nezameniteľný odkaz.

Zmena programu vyhradená. Vstupné pre členov FK je 2,50 €, pre nečlenov 5,00 €. Preukazy na rok 2019 v cene 5€ zakúpite pred predstavením v priestoroch múzea. Zakúpením členského preukazu podporujete činnosť filmového klubu.

Viac informácií o filme nájdete na csfd.cz. Podujatie nájdete aj na Facebooku.