Režisérsky zostrih skvelej adaptácie románu Güntera Grassa ocenený Zlatou palmou na MFF v Cannes 1979 a Oscarom 1980 za najlepší neanglicky hovorený film. Rozprávačom deja je Oskar, ktorý sa z nedôvery a odporu voči svetu dospelých rozhodne zastaviť svoj rast. Svoju nezávislosť a slobodu prejavuje bubnovaním na plechový bubienok.

Film sa uvádza v spolupráci Goethe-Institut v Bratislave.
1979 réžia: Volker Shlöndorff   Francúzsko/Nemecko

Zmena programu vyhradená. Vstupné pre členov FK je 2,50 €, pre nčelenov 5,00 €. Preukazy na rok 2019 v cene 5€ zakúpite pred predstavením v priestoroch múzea. Zakúpením členského preukazu podporujete činnosť filmového klubu.