Premiéra

Filmový komentár k výroku, ktorý zaznel na rade ministrov a zároveň veľmi čierna komédia o recyklácii novodobých dejín. Mladá divadelná režisérka chce zrekonštruovať skutočné udalosti, ale stretáva sa so snahou dejiny zľahčovať či upravovať. Film získal hlavnú cenu na MFF Karlove Vary 2018.

2018 réžia: Radu Jude – Rumunsko/ČR/Francúzsko/Bulharsko/Nemecko

Zmena programu vyhradená. Vstupné pre členov FK je 2,50 €, pre nčelenov 5,00 €. Preukazy na rok 2019 v cene 5€ zakúpite pred predstavením v priestoroch múzea. Zakúpením členského preukazu podporujete činnosť filmového klubu.