Festivalový program vo Vile Dominika Skuteckého od augusta do septembra 2019 ponúka koncerty, filmy, divadlo, piknik v záhrade spojený s čítaním pre deti, prednášku reštaurátora a vernisáž výstavy.

Vernisáž Alexandra Skuteckého

10. 9. 2019, 17.00 h – Vila Dominika Skuteckého

V rodinnej Vile Dominika Skuteckého bude uvedená prvá samostatná výstava medzivojnového architekta Alexandra Skuteckého (25.6. 1883, Viedeň – 1944), ktorý bol starším synom známeho maliara Dominika Skuteckého. Architekt pôsobil po ukončení štúdia v Budapešti a neskôr najmä v Bratislave, kde projektoval verejné stavby na základe súťaží – napríklad budovu Všeobecnej úverovej banky (dnes OTP banka) na Štúrovej ulici, či Justičný palác spolu s Vojtechom Holeschom. Výstava bude sledovať aj jeho životnú dráhu. Alexander Skutecký je jedným z mnohých aktívnych medzivojnových architektov, ktorých tragicky postihla 2. svetová vojna.

Výstava popri zhodnotení architektovej tvorby predstaví aj osobnosť Alexandra Skuteckého a prispeje k mapovaniu pôsobenia rodiny Skuteckých.

Vstup na festival je voľný. Viac informácií o podujatí nájdete na Facebooku.