Diskusiu z názvom Neradikálne o radikalizácii mládeže prináša festival Embargo v spolupráci so Skautským inštitútom.

Moderátor Rado Sloboda sa v nej bude so svojimi hosťami zhovárať o hraniciach slobody, o potrebe rešpektu medzi ľuďmi a posilňovaní demokracie, a tiež o potrebe kritického myslenia a možnostiach prevencie radikalizmu u mladých ľudí. Pozvanie do diskusie prijali riaditeľ Slovenského skautingu Juraj Lizák, terénna sociálna pracovníčka pre Mládež ulice Natália Pindrochová a lektorka programu neformálneho vzdelávania pre mládež Školy za demokraciu  Zuzana Szabóová.