Piotr Iľjič Čajkovskij – opera

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Anna Osipenko
Scéna: Sergej Novikov
Kostýmy: Sergej Novikov
Choreografia: Michail Čajkasov
Zbormajster: Ján Procházka