Libreto: Konstantin Šilovskij a Piotr Iľjič Čajkovskij

podľa rovnomenného veršovaného románu A. S. Puškina

Opera Eugen Onegin  je jedným z najznámejších diel svetovej opernej literatúry. Vznikala takým nedivadelným a neoperným spôsobom, že sám Čajkovskij v jej „opernosť” neveril, a preto svoje dielo nazval „lyrickými scénami”. K literárnej predlohe Onegina mal mimoriadny vzťah − znova a znova sa vracal k tejto básnickej skladbe. Vybral niektoré jej časti a zoskupil do sledu lyrických obrazov. Čajkovskij sa snažil melódiou zachytiť každé duševné pohnutie hlavných hrdinov a hudobne podfarbiť každý ich čin.

Viac informácií, ale aj možnosť zakúpenia, alebo rezervácie vstupeniek nájdete v tomto odkaze.