Zblížte sa so svojou rodinou pomocou tanca a pohybu.

Workshop je určený pre rodiny s deťmi. Zábavnou a hravou formou skúma kreativitu v pohybe a tanci. Na workshope budeme využívať základné pohyby súčasného tanca. Pomocou hier, tanca a hudby objavíme nové priestory v našich zmysloch.

Vítané sú deti od štyroch rokov a nie sú potrebné žiadne skúsenosti. Strávte dopoludnie v Divadle Štúdio tanca a rozhýbte celú rodinu. Workshop bude prebiehať do 12.00 h.

Vstupenka platí pre jednu osobu. Nájdete ich na tomto mieste. Kapacita podujatia je obmedzená.

Lektorka Lenka Mičincová je absolventkou Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Bakalárka pedagogiky voľného času a magisterka sociálnej pedagogiky má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi ako lektorka tanečných kurzov v Divadle Štúdio tanca a aj ako dvojnásobná mama.