Formát spájajúci hosťujúceho hudobníka s jedným členom umeleckého súboru DŠT v spoločnom súznení hudby a tanca. Tentoraz sa predstavia Miška Mirtová a akordeonista Ján Gonda.