Nezvyčajný muzikál dychu

Tri telá tancujú, spievajú a dýchajú. Vdychujú chvejúci sa kolobeh života a vydychujú pieseň naliehavosti, súčasne z minulosti a budúcnosti. Oslavou ľudskosti nám pripomínajú životnú silu, ktorá nás oživuje a premieňa. Dovoľujú zaznieť hlasu potešenia aj bolesti z bytia na tejto planéte. Vedení sú prirodzene vlastným vnútrom, inštinktom a intuíciou. V tejto audiovizuálnej tanečnej performancii sa T.I.T.S. hrajú s dychom. Vedome kontrolujú svoje vlastné dýchanie tak, aby ovplyvnilo ich fyzický, mentálny alebo dokonca emocionálny stav. Hľadajú spôsoby, ako ho zhmotniť prostredníctvom tela, zvuku a obrazu.