Divadlo Štúdio tanca pozýva na medzinárodný tanečný festival Dni tanca pre vás / Návrat z ticha /.

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Maska skrýva a zároveň odhaľuje. Kto je kto?

Anima-animus – Duet odkazujúci na Jungov koncept rodovej duality súvisiacej so psyché a archetypmi Anima (ženský element u muža) a Animus (mužský element u ženy). Duet prezentuje vzťah, no tak isto konflikt medzi mužskou Animou, ktorá vedie k jednote a harmónii a ženskou Animus, ktorá sa usiluje o rast, symbolizujúc tak diferenciáciu a dynamiku.

Téma jednoty a nerozlučnosti ženy a muža tak isto odkazuje na biblický obraz stvorenia ženy z Adamovho rebra.

Predstavenia sa uskutočnia v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí.

Vstupné:  8 €

Viac informácií o programe nájdete na stránke Divadla Štúdio tanca.