Divadlo Štúdio tanca pozýva na medzinárodný tanečný festival Dni tanca pre vás / Návrat z ticha /.

Pred Vami stojím Ja, muž stojaci na križovatke medzi Afrikou a Európou, zvažujúc moje povolanie a moju vášeň. Snažím sa udržať nad vodou v rýchlo meniacom sa svete, v ktorom sú ľudia odhodlaní skúšať nové veci a objavovať nové horizonty…

Po vytvorení sóla Fadjiri v roku 2013, ktoré bolo výsledkom introspektívneho výskumu, súčasné sólo Fitry je novým krokom Serge Aimého Coulibalyho a jeho reflexie na tému osamelého muža.

Vstupné: 12 €

Viac informácií o programe nájdete na stránke Divadla Štúdio tanca.