Divadlo Štúdio tanca vás pozýva na medzinárodný tanečný festival Dni tanca pre vás / Návrat z ticha /.

Inšpiračným zdrojom k inscenácii Besi sa pre tvorcov stala téma krásy. V procese tvorby sa autori zamerali na historický vývin vnímania krásy a neskôr z toho vyplývajúce otázky: Ako chápeme krásu v súčasnosti? Čo je dnes vskutku krásne?

Jednou z inšpirácií sa pre tvorcov stala aj francúzska stredoveká básnická zbierka Román o ruži bohatá na metafory a alegorické obrazy, ktoré sa stali podnetnými pri vytváraní choregrafie a vizuálneho stvárnenia inscenácie.

Vstupné: 8 €

Viac informácií nájdete na stránke Divadla Štúdio tanca.