Divadlo Štúdio tanca vás pozýva na medzinárodný tanečný festival Dni tanca pre vás / Návrat z ticha /.

Existuje niečo tvarovateľnejšie ako ľudské telo? Tanec je umenie, ktoré sa zaoberá transformáciou tela, opiera sa o našu schopnosť vnímať telo ako poetický nástroj a kontemplovať prostredníctvom neho našu existenciu.

Danae Dimitriadi a Dionysios Alamanos z Grécka experimentujú s týmto najznámejším nástrojom: telom. Skúmajú jeho krehkosť ale aj vytrvalosť. Využívajú pohyb ako prostriedok na transformáciu do a späť z toho, čo predstavuje prirodzený pôvod ľudstva.

Vstupné: 12 €

Viac informácií nájdete na stránke Divadla Štúdio tanca.