Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutoční odborná prednáška, ktorá priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov realizovaných v závere roka 2022: architektonicko-historického (Michal Šimkovic) a archeologického (Martin Kvietok). Výskumy revidujú staršie poznatky a poodhalia súvislosti spojené so vznikom objektu. Prezentované budú zistenia, vyhodnotenia a nálezy – doteraz dostupné aj v nálezových sondách objektu.

Vstupné: 2 €